Vladivostok, Rosja

Teologia

Теология

II stopnia
Język wykładowy: rosyjskiStudia w języku rosyjskim
Grupa kierunków: humanistyczne
Strona www uczelni: www.dvfu.ru

Dodatkowe informacje

Teologia - studia (II st.) trwają przynajmniej 4 semestry, ECTS≥120. Absolwent powinien posiadać pogłębioną wiedzę teologiczną oraz umiejętności jej praktycznego wykorzystania. Powinien znać bieżący stan badań w zakresie teologii oraz pokrewnych dziedzin humanistycznych. Powinien znać stan bieżących dyskusji metodologicznych i umieć samodzielnie się do nich odnosić. Powinien znać szczegółowe koncepcje teologii oraz tradycje, sposoby i metody jej rozwijania. Absolwent powinien umieć dostosowywać wiedzę akademicką do potrzeb praktyki oraz powinien rozumieć potrzeby współczesności.
Teologia
Teologia (gr. θεος, theos, „Bóg”, + λογος, logos, „nauka”) – dyscyplina wiedzy posługująca się metodami filozoficznymi w wyjaśnianiu świata w jego relacji do Boga (lub bogów). Klasycznie uznawana za dziedzinę naukową, także w Polsce znajduje się na liście dziedzin naukowych, ustalonej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów. Stanowi metodyczne studium prawd religijnych objawionych przez Boga, w myśl maksymy łac. fides quaerens intellectum – wiara szukająca zrozumienia.
Teologia
Nie istnieje absurd, którego nie broniłby jakiś teolog.
Autor: Juan de Mariana
Teologia
Szatani są lepszymi teologami niż my. A jednak, chociaż w rzeczach Bożych niejedno mogą więcej wiedzieć – są szatanami. Jest to wiedza, która nic nie pomoże.
Autor: św. Maksymilian Maria Kolbe
Polityka Prywatności