Vladivostok, Rosja

Biological Safety

II stopnia
Język wykładowy: angielski i rosyjskiStudia w języku angielskim i rosyjskimStudia w języku angielskim i rosyjskim
Grupa kierunków: biologiczne
2 years
Strona www uczelni: www.dvfu.ru
Polityka Prywatności