państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Olsztyn, Polska

Produkcja mieszanek paszowych i doradztwo żywieniowe

II stopnia
Kierunek: Zootechnika
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: rolnicze, leśnictwo i rybactwo, weterynaryjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne

Dodatkowe informacje

Produkcja
Produkcja – działalność gospodarczo-techniczna, której celem jest wytwarzanie produktów. Produkcja to:
Polityka Prywatności