Kraków, Polska

European Studies

II stopnia
Język wykładowy: angielskiStudia w języku angielskim
Grupa kierunków: społeczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Studia II stopnia na stronie UJ:
studia.uj.edu.pl/kierunki
Polityka Prywatności