Studia magisterskie II stopnia

państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
status uczelni  
Kraków, Polska

Transatlantic Studies

II stopnia
Język wykładowy: angielskiStudia w języku angielskim
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Opis kierunku na stronie uczelni: https://welcome.uj.edu.pl/
Polityka Prywatności