Wels, Austria

Automatisierungstechnik

II stopnia
Język wykładowy: niemieckiStudia w języku niemieckim
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
Kwalifikacje: MSc
Master of Science in Engineering, Msc
4 Semester
120 ECTS
Strona www uczelni: www.fh-ooe.at
Polityka Prywatności