Leeds, Wielka Brytania

Animacja

Animation

II stopnia
Język wykładowy: angielskiStudia w języku angielskim
Grupa kierunków: artystyczne
Kwalifikacje: MA
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Master of Arts (MA)
Strona www uczelni: www.leeds-art.ac.uk

Dodatkowe informacje

Animacja
Animacja - technika filmowa polegająca na tworzeniu efektu ożywienia martwych kształtów przez dokonywanie serii pojedynczych zdjęć rysunków, wycinanek, kukiełek lub sylwetek i wyświetlaniu ich w sposób ciągły.
Polityka Prywatności