Katowice, Polska

Projektowanie graficzne

Graphic Design

II stopnia
Język wykładowy: angielskiStudia w języku angielskim
Grupa kierunków: artystyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: asp.katowice.pl/
Polityka Prywatności