studiamagisterskie.info
Warszawa, Polska

Zarządzanie w IT

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: informatyczne
System studiów: nie­sta­cjo­nar­ne
Nowoczesne firmy poszukują specjalistów, którzy umożliwiają sprawną komunikację między kierownictwem firmy a informatykami w określaniu założeń i celów informatyzacji oraz w trakcie projektowania, wdrażania i użytkowania systemów informatycznych. Tacy specjaliści winni wykazywać się interdyscyplinarnym wykształceniem menedżersko- informatycznym.

Dodatkowe informacje

Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności