studiamagisterskie.info
Szczecin, Polska

Administracja samorządowa

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Studia online Studia online
Studia dualne Studia dualne
Opis kierunku na stronie WSAP:
wsap.szczecin.pl/kandydaci/studia-2-stopnia/

Podstawą przyjęcia na studia drugiego stopnia na kierunku administracja jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów, tj.:

1)   uzupełnionego kwestionariusza osobowego, podpisanego i wydrukowanego z internetowego systemu rekrutacji;

2)   dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia (pracownik działu rekrutacji poświadcza zgodność z oryginałem);

3)   aktualnej fotografii, zgodnej z obowiązującymi wymaganiami stosowanych przy wydaniu dowodu osobistego;

4)   podpisana umowa z Wyższą Szkołą Administracji Publicznej w Szczecinie

Nabór na studia drugiego stopnia na kierunku administracja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc.

Strona www uczelni: wsap.szczecin.pl

Przykłady zawodów

Odpowiada za profesjonalne, rzetelne i bezstronne wykonywanie zadań publicznych przez kierowaną jednostkę samorządu terytorialnego lub jej część.
Opis kierunku na stronie WSAP:
wsap.szczecin.pl/kandydaci/studia-2-stopnia/

Dodatkowe informacje

Administracja
Administracja (łac. administrare – być pomocnym, obsługiwać, zarządzać, ministrare – służyć) – działalność organizatorska realizowana przy pomocy aparatu urzędniczego, obejmująca zakres spraw o charakterze publicznym, regulowana przez ogólne normy prawne. W innym ujęciu może także oznaczać zarządzanie jakimikolwiek sprawami, własnymi (np. gospodarstwem domowym) lub cudzymi (np. czyimś przedsiębiorstwem).
Administracja samorządowa
Administracja samorządowa – zespół organów publicznych powołanych do realizowania zadań państwa w terenie. Samorząd gminny, powiatowy czy samorząd województwa to utworzone z mocy prawa zrzeszenia wszystkich mieszkańców danej gminy, powiatu czy województwa, mające osobowość prawną i wypełniające zadania z zakresu administracji publicznej. Samorząd wykonuje zadania samodzielnie, na podstawie upoważnień i w ramach środków przyznanych mu przez Konstytucję i ustawy.
Opis kierunku na stronie WSAP:
wsap.szczecin.pl/kandydaci/studia-2-stopnia/

Kontakt:

ul. Henryka Siemiradzkiego 1A,
71-331 Szczecin
tel. 796 308 468
Polityka Prywatności