państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Czechy  
status uczelni  
České Budějovice, Czechy

Zootechnika

II stopnia
Język wykładowy: czeskiStudia w języku czeskim
Grupa kierunków: biologiczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.jcu.cz

Dodatkowe informacje

Zootechnika - studia (II st.) trwają przynajmniej 3 semestry, ECTS≥90. Absolwent posiada zaawansowaną – w stosunku do studiów pierwszego stopnia – wiedzę i umiejętności zawodowe w zakresie planowania i organizacji hodowli zwierząt oraz stosowania programów hodowlanych, żywieniowych i profilaktycznych w populacjach różnych gatunków zwierząt. Absolwent jest przygotowany do pracy: na kierowniczych stanowiskach w administracji państwowej i samorządowej, w gospodarstwach rolnych i hodowlanych, w nadzorze hodowlanym i służbach inseminacyjnych, w doradztwie rolniczym, w przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem zwierząt i produktami pochodzenia zwierzęcego oraz w szkolnictwie (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej – zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).
Zootechnika
Zootechnika – nauka o racjonalnym chowie i hodowli zwierząt oraz ich użytkowaniu.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności