państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Czechy  
status uczelni  
Praga, Czechy

Filmoznawstwo

Filmová studia

II stopnia
Język wykładowy: czeskiStudia w języku czeskim
Grupa kierunków: artystyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.cuni.cz

Dodatkowe informacje

Filmoznawstwo
Filmoznawstwo (również: wiedza o filmie lub filmologia) – dyscyplina humanistyczna, zajmująca się naukową refleksją nad filmem. Obejmuje trzy zasadnicze dziedziny: teorię filmu (z historią myśli filmowej), historię filmu oraz krytykę filmową. W kręgu zainteresowań filmoznawców znajduje się także wiele innych przenikających się dyscyplin, np. antropologia filmu, teoria nowych mediów i audiowizualności.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności