studiamagisterskie.info
Aveiro, Portugalia

Agronomia

II stopnia
Język wykładowy: portugalskiStudia w języku portugalskim
Grupa kierunków: rolnicze, leśnictwo i rybactwo, weterynaryjne
Kwalifikacje: universitário
Strona www uczelni: www.ua.pt

Dodatkowe informacje

Agronomia
Agronomia (z gr. agronomos = zarządzający majątkiem) – termin określający całość teoretycznej i praktycznej wiedzy o rolnictwie łącznie ze znajomością zarządzania gospodarstwem. Wraz z rozwojem nauk rolniczych zakres agronomii uległ zawężeniu do uprawy roli i roślin.
Polityka Prywatności