Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Studia magisterskie II stopnia

państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
kwalifikacje - Portugalia
typ uczelni - Portugalia  
status uczelni  
Braga, Portugalia

Biochemia

Bioquímica

II stopnia
Język: portugalskiStudia w języku portugalskim
Grupa kierunków: biologiczne
Kwalifikacje: universitário
Strona www uczelni: http://www.uminho.pt

Aktualizacje i nowe wpisy proszę przesyłać na 


Studia w Polsce

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif