Murcia, Hiszpania

Gestión de Recursos Pesqueros y Acuicultura

II stopnia
Język wykładowy: hiszpańskiStudia w języku hiszpańskim
Grupa kierunków: rolnicze, leśnictwo i rybactwo, weterynaryjne
Strona www uczelni: www.um.es
Polityka Prywatności