Madryt, Hiszpania

Astrofizyka

Astrophysics

II stopnia
Język wykładowy: angielskiStudia w języku angielskim
Grupa kierunków: fizyczne, środowisko
Language: Bilingual (English/Spanish)
Strona www uczelni: www.uam.es/

Dodatkowe informacje

Astrofizyka
Astrofizyka – dziedzina nauki leżąca na pograniczu fizyki i astronomii, zajmująca się badaniem procesów fizycznych w skali astronomicznej oraz budową i prawami rządzącymi obiektami astronomicznymi. Tematem badań astrofizyki są procesy fizyczne we Wszechświecie dotyczące takich obiektów jak gwiazdy, galaktyki, materia międzygwiezdna oraz ich wzajemne oddziaływanie.
Polityka Prywatności