Zaragoza, Hiszpania

Poradnictwo zawodowe

Orientación Profesional

II stopnia
Język wykładowy: hiszpańskiStudia w języku hiszpańskim
Strona www uczelni: www.unizar.es

Dodatkowe informacje

Poradnictwo
Poradnictwo – działanie, którego celem jest tworzenie warunków do podjęcia przez klienta samodzielnej próby rozwiązania swojego problemu.
Poradnictwo zawodowe
Poradnictwo zawodowe - proces doradzania, w którym doradca zawodowy pomaga klientowi w osiągnięciu lepszego zrozumienia siebie samego w odniesieniu do środowiska pracy, aby umożliwić realny wybór lub zmianę zatrudnienia albo osiągnięcie właściwego przystosowania zawodowego.
Polityka Prywatności