Paryż, Francja

Nauki polityczne

Science politique

II stopnia
Język wykładowy: francuskiStudia w języku francuskim
Grupa kierunków: społeczne
Kwalifikacje: Master Sciences humaines et sociales
Strona www uczelni: www.univ-paris1.fr/
Polityka Prywatności