Montpellier, Francja

Génie biologique et agroalimentaire

II stopnia
Język wykładowy: francuskiStudia w języku francuskim
Grupa kierunków: rolnicze, leśnictwo i rybactwo, weterynaryjne
Kwalifikacje: M2
duration: 5 years
Strona www uczelni: www.umontpellier.fr/
Polityka Prywatności