Gdynia, Polska

Administracja regionalna i europejska

II stopnia
Kierunek: Administracja
Język wykładowy: polski
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Studia online Studia online
Opis kierunku na stronie uczelni: wsaib.pl/kandydaci/studia-ii-stopnia/administracja
Strona www uczelni:
wsaib.pl
wsaib.pl/rekrutacja

Dodatkowe informacje

Administracja
Administracja (łac. administrare – być pomocnym, obsługiwać, zarządzać, ministrare – służyć) – działalność organizatorska realizowana przy pomocy aparatu urzędniczego, obejmująca zakres spraw o charakterze publicznym, regulowana przez ogólne normy prawne. W innym ujęciu może także oznaczać zarządzanie jakimikolwiek sprawami, własnymi (np. gospodarstwem domowym) lub cudzymi (np. czyimś przedsiębiorstwem).
Polityka Prywatności