Klagenfurt, Austria

Sozial- und Humanökologie

II stopnia
Język wykładowy: niemieckiStudia w języku niemieckim
Grupa kierunków: społeczne
Kwalifikacje: Mag. phil
Magister/Magistra der Philosophie, Mag. phil
4 Semester
120 ECTS
Strona www uczelni: www.aau.at/
Polityka Prywatności