Wiedeń, Austria

Bühnengestaltung

Magisterskie jednolite
Język wykładowy: niemieckiStudia w języku niemieckim
Grupa kierunków: artystyczne
Kwalifikacje: Mag. art.
Magister/Magistra der Künste, Mag. art
8 (4+4) Semester
240 ECTS
Strona www uczelni: www.dieangewandte.at
Polityka Prywatności