Wiedeń, Austria

Humanmedizin

Magisterskie jednolite
Język wykładowy: niemieckiStudia w języku niemieckim
Grupa kierunków: medyczne, o zdrowiu
Dr. med. univ., Doktor/in der gesamten Heilkunde
12 (2+6+4) Semester
360 ECTS
Strona www uczelni: www.meduniwien.ac.at
Polityka Prywatności