Wiedeń, Austria

Rechtswissenschaften

Magisterskie jednolite
Język wykładowy: niemieckiStudia w języku niemieckim
Grupa kierunków: prawnicze
Kwalifikacje: Mag. iur.
Magister/Magistra der Rechtswissenschaften, Mag. iur
8 (2+3+3) Semester
240 ECTS
Strona www uczelni: www.univie.ac.at
Polityka Prywatności