studiamagisterskie.info
Nizhny Novgorod, Rosja

Фундаментальные математика и механика

Magisterskie jednolite
Język wykładowy: rosyjskiStudia w języku rosyjskim
Grupa kierunków: matematyczne, statystyczne
Strona www uczelni: eng.unn.ru/
Polityka Prywatności