studiamagisterskie.info
Petersburg, Rosja

Нефтегазовые техника и технологии

Magisterskie jednolite
Język wykładowy: rosyjskiStudia w języku rosyjskim
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
Strona www uczelni: en.spmi.ru/
Polityka Prywatności