studiamagisterskie.info
Petersburg, Rosja

Прикладная геология

Magisterskie jednolite
Język wykładowy: rosyjskiStudia w języku rosyjskim
Grupa kierunków: fizyczne, środowisko
Strona www uczelni: en.spmi.ru/
Polityka Prywatności