Petersburg, Rosja

Подвижной состав железных дорог

Magisterskie jednolite
Język wykładowy: rosyjskiStudia w języku rosyjskim
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
Strona www uczelni: www.pgups.ru/en/
Polityka Prywatności