Ozzano dell'Emilia, Włochy

Weterynaria

Medicina veterinaria

Magisterskie jednolite
Język wykładowy: włoskiStudia w języku włoskim
Grupa kierunków: medyczne, o zdrowiu
Strona www uczelni: www.unibo.it/

Dodatkowe informacje

Weterynaria - studia (jednolite) trwają przynajmniej 11 semestrów, ECTS≥330. Absolwenci nabywają wiedzę z zakresu nauk weterynaryjnych – zgodnie z wymaganiami określonymi w: ustawie o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych, ustawie o Inspekcji Weterynaryjnej, ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, ustawie o ochronie zwierząt, prawie farmaceutycznym, a także prawie Unii Europejskiej – oraz posiadają umiejętności wykonywania zawodu lekarza weterynarii z zachowaniem zasad etyki i deontologii weterynaryjnej.
Polityka Prywatności