Ufa, Rosja

Педагогика и психология девиантного поведения

Magisterskie jednolite
Język wykładowy: rosyjskiStudia w języku rosyjskim
Grupa kierunków: pedagogiczne
Strona www uczelni: study.bspu.ru/en
Polityka Prywatności