studiamagisterskie.info
Petersburg, Rosja

Психология служебной деятельности

Magisterskie jednolite
Język wykładowy: rosyjskiStudia w języku rosyjskim
Grupa kierunków: społeczne
Strona www uczelni: www.spbu.ru
Polityka Prywatności