studiamagisterskie.info
Tomsk, Rosja

Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг

Magisterskie jednolite
Język wykładowy: rosyjskiStudia w języku rosyjskim
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
Strona www uczelni: www.tpu.ru
Polityka Prywatności