studiamagisterskie.info
Belgorod, Rosja

Строительство уникальных зданий и сооружений

Magisterskie jednolite
Język wykładowy: rosyjskiStudia w języku rosyjskim
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
Strona www uczelni: www.bstu.ru/
Polityka Prywatności