studiamagisterskie.info
Kaliningrad, Rosja

Биоинженерия и биоинформатика

Magisterskie jednolite
Język wykładowy: rosyjskiStudia w języku rosyjskim
Grupa kierunków: biologiczne
Strona www uczelni: kantiana.ru
Polityka Prywatności