Rovaniemi, Finlandia

Media Education

Magisterskie jednolite
Język wykładowy: angielskiStudia w języku angielskim
Grupa kierunków: dziennikarskie, informacyjne
Strona www uczelni: www.ulapland.fi
Polityka Prywatności