studiamagisterskie.info
Ufa, Rosja

Нефтегазовые техника и технологии

Magisterskie jednolite
Język wykładowy: rosyjskiStudia w języku rosyjskim
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
Strona www uczelni: www.ugntu.ru
Polityka Prywatności