studiamagisterskie.info
Tomsk, Rosja

Медицинская кибернетика

Magisterskie jednolite
Język wykładowy: rosyjskiStudia w języku rosyjskim
Grupa kierunków: medyczne, o zdrowiu
Strona www uczelni: www.ssmu.ru
Polityka Prywatności