studiamagisterskie.info
Tomsk, Rosja

Медицинская биофизика

Magisterskie jednolite
Język wykładowy: rosyjskiStudia w języku rosyjskim
Grupa kierunków: fizyczne, środowisko
Strona www uczelni: www.ssmu.ru
Polityka Prywatności