studiamagisterskie.info
Ufa, Rosja

Проектирование авиационных и ракетных двигателей

Magisterskie jednolite
Język wykładowy: rosyjskiStudia w języku rosyjskim
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
Strona www uczelni: www.ugatu.ac.ru
Polityka Prywatności