studiamagisterskie.info
Tyumen, Rosja

Биоинженерия и биоинформатика

Magisterskie jednolite
Język wykładowy: rosyjskiStudia w języku rosyjskim
Grupa kierunków: biologiczne
Strona www uczelni: www.utmn.ru
Polityka Prywatności