Rostov-on-Don, Rosja

Перевод и переводоведение

Magisterskie jednolite
Język wykładowy: rosyjskiStudia w języku rosyjskim
Grupa kierunków: językowe
Strona www uczelni: sfedu.ru
Polityka Prywatności