Ostrava, Czechy

Učitelství pro 1. stupeň základních škol

Magisterskie jednolite
Język wykładowy: czeskiStudia w języku czeskim
Grupa kierunków: pedagogiczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.osu.cz
Polityka Prywatności