studiamagisterskie.info
Freiberg, Niemcy

Geotechnik und Bergbau

Magisterskie jednolite
Język wykładowy: niemieckiStudia w języku niemieckim
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
Kwalifikacje: Diplom
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.tu-freiberg.de
Polityka Prywatności