państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
kwalifikacje - Niemcy
typ uczelni - Niemcy  
status uczelni  
Halle, Niemcy

Medycyna

Medizin

Magisterskie jednolite
Język wykładowy: niemieckiStudia w języku niemieckim
Grupa kierunków: medyczne, o zdrowiu
Kwalifikacje: Staatsexamen
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.uni-halle.de

Dodatkowe informacje

Medycyna
Medycyna (łac. medicina „sztuka lekarska”) – nauka empiryczna (oparta na doświadczeniu) obejmująca całość wiedzy o zdrowiu i chorobach człowieka oraz sposobach ich zapobiegania, oraz ich leczenia. Medycyna weterynaryjna rozszerza zakres zainteresowań medycyny na stan zdrowia zwierząt. Za prekursora medycyny starożytnej uważa się Hipokratesa, a nowożytnej Paracelsusa. W czasach najnowszych wprowadza się zasady medycyny opartej na faktach.
Medycyna
Kiedy widzi się, do czego doprowadziła współczesna medycyna, pytamy siebie mimo woli: ile pięter ma śmierć?
Autor: Jean-Paul Sartre
Medycyna
Jak rolnictwo daje zdrowym ludziom pożywienie, tak medycyna rokuje chorym zdrowie.
Autor: Publius Iuventius Celsus
Medycyna
Medycyna przynosi często pociechę, czasami łagodzi, rzadko uzdrawia.
Autor: Hipokrates
Polityka Prywatności