Studia magisterskie jednolite

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Katowice, Polska

Grafika

Magisterskie jednolite
Język: polski
Grupa kierunków: artystyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.wst.com.pl

Grafika jest to kierunek studiów skierowany do osób o nieprzeciętnej kreatywności. Na tym kierunku studenci rozwijają swoje umiejętności nie tylko w zakresie tworzenia grafiki, ale również w obsłudze profesjonalnych i ciągle rozwijających się technikach i technologiach multimedialnych. Dodatkowo na kierunku grafika prowadzone są zajęcia z tradycyjnych technik druku artystycznego tj. wklęsłodruk, linoryt, sitodruk oraz litografia. Jako uczelnia o nowoczesnym nastawieniem na naukę duży nacisk kładziemy na praktykę a zajęcia prowadzone są przez wykładowców z dużym doświadczeniem.

SPECJALNOŚCI

 • Grafika multimedialna i animacja 3D
 • Grafika reklamowa
 • Grafika warsztatowa

KANDYDAT NA GRAFIKĘ POWINIEN:

 • Posiadać uzdolnienia plastyczne, kreatywność oraz wyczucie estetyki i barw
 • Mieć ciekawe pomysły oraz chęć ich realizacji
 • Orientować się w sztuce, malarstwie, animacji filmowej, projektowaniu, a także filozofii czy marketingu

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Podczas zajęć na kierunku Grafika studenci będą korzystać z profesjonalnego oprogramowania przeznaczonego do tworzenia grafiki różnego rodzaju i przeznaczenia tj.: Adobe Photoshop, Adobe InDesigne, Adobe Illustrator, Adobe Flash, CorelDRAW, 3d Max Studio. Do dyspozycji studentów WST zostały oddane specjalistyczne pracownie komputerowe wyposażone w nowoczesny sprzęt PC oraz Mac. Dodatkowo na terenie uczelni znajdują się profesjonalne pracownie linorytu, sitodruku, wklęsłodruku, litografii oraz malarskie.

CZAS TRWANIA

5 -letnie studia magisterskie (10 semestrów) - studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne)

PROFIL ABSOLWENTA

Po ukończeniu kierunku Grafika absolwent będzie posiadał wszechstronną wiedzę z zakresu historii sztuki i dostrzeganie znaczenia sztuki w rozwoju kultury i społeczeństwa. Dodatkowo będzie mógł poszczycić się kwalifikacjami wykorzystywanymi w pracy artystycznej technik druku tradycyjnego i cyfrowego oraz multimediów. Będzie w pełni przygotowany do pracy z wykorzystaniem znajomości programów graficznych i umiejętnego wykorzystania ich w sposób kreatywny.

PERSPEKTYWY PRACY

 • Agencje reklamowe
 • Studia grafiki komputerowej
 • Wydawnictwa
 • Własna działalność gospodarcza
 • Telewizja
 • Galerie sztuki
 • Instytucje wystawiennicze
Grafika - studia I stopnia trwają przynajmniej 6 semestrów. Liczba punktów ECTS≥180. Absolwent posiada interdyscyplinarną wiedzę z zakresu historii sztuki, historii kultury i cywilizacji, etyki, estetyki oraz filozofii. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).
Grafika
Grafika – jeden z podstawowych obok malarstwa i rzeźby działów sztuk plastycznych. Obejmuje techniki pozwalające na powielanie rysunku na papierze lub tkaninie z uprzednio przygotowanej formy.
Polityka Prywatności