Linz, Austria

Katholische Religion - Lehramt

Magisterskie jednolite
Język wykładowy: niemieckiStudia w języku niemieckim
Grupa kierunków: humanistyczne
Kwalifikacje: Mag. theol.
Magister der Theologie, Mag. theol
9 Semester
270 ECTS
Strona www uczelni: www.ktu-linz.ac.at
Polityka Prywatności