Linz, Austria

Katholische Theologie

Magisterskie jednolite
Język wykładowy: niemieckiStudia w języku niemieckim
Grupa kierunków: humanistyczne
Kwalifikacje: Mag. theol.
Magister /Magistra der Theologie, Mag. theol

Strona www uczelni: www.ktu-linz.ac.at
Polityka Prywatności