Salzburg, Austria

Humanmedizin

Magisterskie jednolite
Język wykładowy: niemieckiStudia w języku niemieckim
Grupa kierunków: medyczne, o zdrowiu
Doktorin/Doktor der gesamten Heilkunde, Dr med. univ
10 Semester
360 ECTS
Strona www uczelni: www.pmu.ac.at
Polityka Prywatności