Linz, Austria

Werkerziehung

Magisterskie jednolite
Język wykładowy: niemieckiStudia w języku niemieckim
Kwalifikacje: Mag. art.
Magister/Magistra der Künste, Mag. art
9 (4+5) Semester
270 ECTS
Strona www uczelni: www.ufg.ac.at
Polityka Prywatności