Linz, Austria

Textiles Gestalten

Magisterskie jednolite
Język wykładowy: niemieckiStudia w języku niemieckim
Kwalifikacje: Mag. phil
Magister/Magistra der Philosophie, Mag. phil
9 (4+5) Semester
270 ECTS
Strona www uczelni: www.ufg.ac.at
Polityka Prywatności